INFORMACJA DOTYCZĄCA BADAŃ LEKARSKICH

DZIENNIK USTAW

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie badań lekarskich.Minister Zdrowia wydał dwa rozporządzenia:
1) zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
2) zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

Najważniejsze kwestie zawarte w nowym rozporządzeniu:
- badania przeprowadzane będą raz w roku,
- prawo do wydawania orzeczeń zyskuje również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
- w odniesieniu do zawodników amatorów oraz osób po ukończeniu 23 roku życia obecne przepisy nie ustanawiają wymogu przeprowadzania badań (uzyskania orzeczenia lekarskiego).

 

Odpowiedzi są wyłączone, ale możesz umieścić odnośnik na własnej stronie.

Nie można dodawać komentarzy.