Władze Klubu

Zarząd Klubu:

Prezes – Andrzej Fajer

Skarbnik – Maciej Gustowski

Sekretarz – Sonia Gustowska

Członek Zarządu – Leszek Czakon

Członek Zarządu – Klaudia Bogacka

.

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca – Daria Pokomeda
Z-ca przewodniczącej – Dominika Dudek
Członek kom. rew. – Emilia Heller
P