Zarząd Klubu:

Prezes – Andrzej Fajer

Skarbnik – Urszula Zdebska

Sekretarz – Sonia Gustowska

Członek Zarządu – Leszek Czakon

Członek Zarządu – Maciej Gustowski

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca – Daria Pokomeda
Z-ca przewodniczącej – Klaudia Bogacka
Członek kom. rew. – Dominika Dudek