BADANIA LEKARSKIE
Rodzice nowych zawodniczek zobowiązani są dostarczyć aktualne badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych KKS “Wisła” Skoczów.

Badania dopuszczające zawodniczkę do rozgrywek odbywać się będą raz w roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej AGAPE-MED sp. z o. o. w Skoczowie przy ul. Gustawa Morcinka 16B.
Najbliższy termin: 2023

OBOZY SPORTOWE
LATO 2022
Zgłoszenie do kuratorium: 22088/MAL/L-2022
Zbiórka: 07.07.2022 (czwartek) pl. Stary Targ, Skoczów – godz. 10:30 (wyjazd 11:00)
Regulamin obozu
Program obozu
Informacja – co zabrać?

ZIMA 2023
Termin: 22 – 28.01.2023
Zgłoszenie do kuratorium: 3680/SLA/2023-Z
Zbiórka: 22.01.2022 (niedziela) pl. Stary Targ, Skoczów – godz. (wyjazd )
Oferta Hotelu
Regulamin obozu
Program obozu
Informacja – co zabrać?

PRZEKAŻ 1% NA KLUB KRS: 0000 319668 >>>więcej informacji<<<

RODZICU ZADBAJ O ZDROWIE SWOJEJ CÓRKI
– Zalecenia zdrowotne >>>więcej informacji<<<
– Ubiór sportowca >>>więcej informacji<<<

RODO >>> więcej o przetwarzaniu danych osobowych w klubie<<<