Oświadczenie – udział w zajęciach
Deklaracja członkowska
Regulamin
KKS Wisła Skoczów – piłka nożna
Oświadczenie
– rezygnacja z ubezpieczenia
Karta kwalifikacyjna – obóz 2022
Oświadczenie rodziców – obóz 2022