PUCHAR KAPLICÓWKI 2024

Serdecznie zapraszamy na turniej badmintona w pięciu kategoriach – mikst, debl oraz singiel!

Szósta edycja turnieju badmintonowego odbędzie się 8 czerwca 2024 (sobota) o godz. 12:00 w kategorii Gra mieszana MIKSTY OPEN, Gra podwójna Kobiet OPEN, Gra podwójna MĘŻCZYZN OPEN oraz Gra pojedyncza młodzież (Dz i Chł / 13-16 lat). Jeśli ktoś będzie chciał wziąć udział, a nie będzie posiadał rakietki – zostanie mu ona wypożyczona. Udział będzie możliwy po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia i RODO. Organizator zapewnia poczęstunek i napoje, upominek niespodziankę, dyplom pamiątkowy dla każdego, a dla trójki najlepszych medale i puchar!

08.06.2024 (sobota) od godz. 11:30 w biurze zawodów w Hali SOSiR w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 nastąpi losowanie oraz wypełnienie oświadczeń przez zawodników. Punktualnie o 12:00 nastąpi uroczyste otwarcie i rozpoczęcie zmagań.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Skoczów w konkursie grantowym na 2024 rok”

Obowiązują zapisy !!!
poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/7mHkfSwo4CNXciW2A

REGULAMIN TURNIEJU

§1 ORGANIZATOR
1. Kobiecy Klub Sportowy “Wisła” w Skoczowie.
2. Współorganizator Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

§2 CELE I ZAŁOŻENIA TURNIEJU
1. Aktywacja ruchowa w wolnym czasie,
2. Poznanie zalet intensywnej gry w badmintona, jako zmniejszanie ryzyka powstawania chorób cywilizacyjnych,
3. Poszerzenie wiedzy lokalnej społeczności na temat dyscypliny badmintona,
4. Aktywizacja dorosłych do świadomego kompensowania zdrowia, wskazania badmintona jako atrakcyjną formę wysiłku fizycznego.

§3 TERMINY I MIEJSCE TURNIEJU
• TERMIN: 08 CZERWCA 2024 r. (sobota),
godz. 11:30 – rozgrzewka, formalności w biurze zawodów
godz. 12:00 – rozpoczęcie rozgrywek
• MIEJSCE: HALA SOSiR ul. Sportowa 6, 43-430 Skoczów

§4 ZGŁOSZENIA – ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU
1. W Turnieju „Puchar Kaplicówki 2024” mogą wziąć udział:
• turniej ma charakter otwarty i każdy amator może wziąć w nich udział,
• amatorzy, tj. osoby nigdy nie zarejestrowane na listach PZBad,
• uczestnicy poniżej 18 roku życia grają pod opieką rodziców,
• wszyscy uczestnicy startujący w zawodach zgadzają się na przestrzeganie regulaminu zawodów.
•  wpisoweUDZIAŁ JEST BEZPŁATNY!
• uczestnik podpisuje specjalne oświadczenie przed startem (RODO i stan zdrowia).

§5 ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
1. Zgłoszenia będą przyjmowane:
– do dnia 20.05.2023 (poniedziałek) poprzez formularz zgłoszeniowy.
2. Wpisowe opłacamy w dniu turnieju w biurze zawodów.

§6 SYSTEM ROZGRYWEK
1. Rodzaje gier: 
• Gra mieszana, podwójna oraz pojedyncza

2. Kategorie:
Kategoria gra pojedyncza dziewcząt U16 (13 – 16 lat)
Kategoria gra pojedyncza chłopców U16 (13 – 16 lat)
Kategoria gra podwójna mężczyzn OPEN

Kategoria gra podwójna kobiet OPEN
Kategoria gra mieszana miksty OPEN


3. System rozgrywek:
– “każdy z każdym” w poszczególnych kategoriach,
– w przypadku, gdy do danej kategorii zgłoszą się trzy pary, set rozgrywany jest do 21 punktów, powyżej trzech par w kategorii – set do 15 punktów.
– aby wygrać set należy mieć 2 punkty przewagi, z zastrzeżeniem, że podczas gry w secie do 15 punktów – 20 punkt kończy set, a w grze do 21 punktów w secie – 30 punkt kończy set.

– każdy mecz składa się z 2 setów:
– w przypadku gry do 15 punktów w secie:
a) przy wyniku 15: 10 (do i poniżej 10 uzyskanych pkt) para wygrywająca set otrzymuje 3 punkty, przegrywająca set 0 punktów,
b) przy wyniku od 15:11 (i powyżej 11 pkt) drużyna wygrywająca set otrzymuje 2 punkty, drużyna przegrywająca set  1 punkt.
– w przypadku gry do 21 punktów w secie:
a) przy wyniku do 21:17 ( do i poniżej 17 pkt) drużyna wygrywająca set otrzymuje 3 punkty, drużyna przegrywająca set 0 pkt
b) przy wyniku od 21:18 drużyna wygrywająca set otrzymuje 2 punkty, drużyna przegrywająca set 1 punkt.

4. Punktacja.

– zgodnie §6z punktem 3 regulaminu, w każdym meczu można zdobyć maksymalnie 6 punktów,
– o kolejności miejsc zdecyduje liczba punktów rozegranych setów meczów,
– w przypadku równej ilości punktów w danej kategorii, o zajęciu konkretnego miejsca zadecyduje tzw. „złoty set” – dodatkowy set pomiędzy parami z identyczną liczbą punktów, rozgrywany do 15 punktów. W „złotym secie” nie obowiązuje zasada, że aby wygrać set należy mieć 2 punkty przewagi, tj. zdobycie 15 punktu przez parę kończy „złoty set”.

5. Obowiązują reguły gry i przepisy zgodne z PZBad oraz etykieta badmintonowa.

6. Zawody rozgrywane są lotką nylonową:
– Yonex 2000 żółte, p. średnia kat. OPEN
– Yonex 600 białe, p. średnia kat. U16

7. Turniej zostanie rozegrany w każdej kategorii przy minimalnej ilości – 3 par/os.

§7 NAGRODY
1. Dla najlepszych trzech par w turnieju: dyplom, puchar i medal.
Dla wszystkich pamiątka niespodzianka.
2. Wręczenie nagród na zakończenie turnieju.

§8 SĘDZIA TURNIEJU
1. Organizator dysponuje sędzią odpowiedzialnym za przebieg zawodów, którym przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów. Dodatkowo organizator wyznacza sędziów turnieju spośród uczestników.

§9 SPRAWY TECHNICZNE
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Turnieju.
2. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
3. Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę gimnastyczną (bez czarnej podeszwy) oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play (etykiety badmintonowej), poszanowania rywala oraz punktualności.
4. W przypadku nie dostosowania się do tych wymogów sędzia zawodów upoważniony jest do odebrania punktów, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji gracza.
5. Każdy uczestnik turnieju ma możliwość wypożyczyć rakietkę do gry w badmintona.
6. Lotki do gry zapewnia organizator.
7. Organizator zapewnia posiłek w formie bufetu: słodki i wytrawny poczęstunek oraz napoje: kawę, herbatę i wodę. 

§10 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników.
2. Każdy z uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w turnieju oraz uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
3. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.
4. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, w którym rozgrywane są zawody.
6. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione podczas turnieju i pozostawione w szatniach.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie oraz prawo do podejmowania ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, a także spraw nieujętych w niniejszym regulaminie.
3. Start w Pucharze Kaplicówki 2024 jest zgodą zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych i publikacji wizerunku w materiałach związanych z Turniejem  (np. sprawozdania z turniejów w prasie i na stronach internetowych, publikacja zdjęć z wizerunkiem uczestników turnieju publikacja wyników zawodów, publikacja nagrań video – wszystko w ramach popularyzacji dyscypliny badmintona w naszym regionie).
4. Koszty organizacji Turnieju ponosi organizator.
5. Wszelkie koszty związane z przejazdem pokrywają zainteresowani we własnym zakresie.

P