III Mikołajkowy Turniej Badmintona – ZAPISY

Serdecznie zapraszamy na turniej badmintona w trzech kategoriach – gra podwójna kobiet i mężczyzn oraz gra mieszana miksty!

Trzecia edycja turnieju badmintonowego organizowana przez KKS Wisła Skoczów oraz SOSiR, odbędzie się 02 grudnia 2023 (sobota) o godz. 11:00 w kategorii mikst OPEN (gra mieszana), debel OPEN K i M (gra podwójna). Jeśli ktoś będzie chciał wziąć udział, a nie będzie posiadał rakietki – zostanie mu ona wypożyczona. Udział będzie możliwy po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia i RODO. Organizator zapewnia poczęstunek i napoje, medal pamiątkowy dla każdego, a dla trójki najlepszych medale i puchar oraz nagrody rzeczowe!

02.12.2023 (sobota) od godz. 10:30 w biurze zawodów w Hali SOSiR w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 nastąpi losowanie oraz wypełnienie oświadczeń przez zawodników. Punktualnie o 11:00 nastąpi uroczyste otwarcie i rozpoczęcie zmagań.

Obowiązują zapisy
do 24.11.2023 (piątek)
za pomocą formularza pod linkiem:
https://forms.gle/WUGg92fvNfsuGKLh6

REGULAMIN TURNIEJU

§1 ORGANIZATOR
1. Kobiecy Klub Sportowy “Wisła” w Skoczowie.
2. Współorganizator Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

§2 CELE I ZAŁOŻENIA TURNIEJU
1. Aktywacja ruchowa w wolnym czasie,
2. Poznanie zalet intensywnej gry w badmintona, jako zmniejszanie ryzyka powstawania chorób cywilizacyjnych,
3. Poszerzenie wiedzy lokalnej społeczności na temat dyscypliny badmintona,
4. Aktywizacja dorosłych do świadomego kompensowania zdrowia, wskazania badmintona jako atrakcyjną formę wysiłku fizycznego.

§3 TERMINY I MIEJSCE TURNIEJU
TERMIN: 02 GRUDNIA 2023 r. (sobota),
godz. 10:30 – rozgrzewka, formalności w biurze zawodów
godz. 11:00 – rozpoczęcie rozgrywek
MIEJSCE: HALA SOSiR ul. Sportowa 6, 43-430 Skoczów

§4 ZGŁOSZENIA – ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU
1. W Turnieju „Mikołajkowym” mogą wziąć udział:
• turniej ma charakter otwarty i każdy amator może wziąć w nich udział,
• amatorzy, tj. osoby nigdy nie zarejestrowane na listach PZBad,
• uczestnicy poniżej 18 roku życia grają pod opieką rodziców,
• wszyscy uczestnicy startujący w zawodach zgadzają się na przestrzeganie regulaminu zawodów.
• wpisowe – 20 zł/os. za kategorię (debel – 20 zł / debel + mikst – 40 zł).
uczestnik podpisuje specjalne oświadczenie przed startem (RODO i stan zdrowia).

§5 ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
1. Zgłoszenia będą przyjmowane:
– do dnia 24.11.2023 (piątek) poprzez formularz zgłoszeniowy.
2. Wpisowe opłacamy w dniu turnieju w biurze zawodów.

§6 SYSTEM ROZGRYWEK
1. Rodzaje gier:
Gra mieszana MIKSTY OPEN
Gra podwójna KOBIET
Gra podwójna MĘŻCZYZN
2. System rozgrywek: System rozgrywek określa organizator wraz z sędzią głównym w dniu zawodów przed rozpoczęciem rywalizacji (system rozgrywek zależny jest od ilości zgłoszeń – pucharowy/grupowy/mieszany/”każdy z każdym”.
3. O kolejności miejsc zdecydują następujące kryteria:
– liczba wygranych meczów,
– liczba wygranych setów netto (sety wygrane minus sety przegrane),
– bilans małych punktów.
4. W przypadku nie pojawienia się na starcie zawodów któregokolwiek z zawodników, decyzję o sposobie liczenia punktów przy wyborze zawodnika z drugiego miejsca (np. nie uwzględnianiu wyników zawodników, którzy zajmą miejsca czwarte w grupach) podejmie sędzia turnieju. Wśród zawodników, którzy przechodzą do rozgrywek systemem pucharowym zostanie przeprowadzone losowanie drabinki turniejowej wg zasady:  pierwsza wylosowana osoba gra z nr 1,  druga wylosowana osoba gra z nr. 2 itd.
5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 15 punktów.
Przy remisie 15:15 seta wygrywa para graczy, która zdobędzie dwa kolejne punkty z rzędu. Przy wyniku 17:17 seta wygrywa para graczy, która zdobędzie 18 punkt.
6. Obowiązują reguły gry i przepisy zgodne z PZBad.
7. Zawody rozgrywane są lotką nylonową (Yonex 2000 żółte, p. średnia).
8. Turniej zostanie rozegrany w każdej kategorii przy minimalnej ilości – 3 par.

§7 NAGRODY
1. Dla najlepszych trzech par w turnieju: dyplom, puchar i medal oraz nagrody rzeczowe.
Dla wszystkich pamiątkowy medal.
2. Wręczenie nagród na zakończenie turnieju.

§8 SĘDZIA TURNIEJU
1. Organizator dysponuje sędzią odpowiedzialnym za przebieg zawodów, którym przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów. Dodatkowo organizator wyznacza sędziów turnieju spośród uczestników.

§9 SPRAWY TECHNICZNE
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Turnieju.
2. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
3. Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę gimnastyczną (bez czarnej podeszwy) oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play (etykiety badmintonowej), poszanowania rywala oraz punktualności.
4. W przypadku nie dostosowania się do tych wymogów sędzia zawodów upoważniony jest do odebrania punktów, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji gracza.
5. Każdy uczestnik turnieju ma możliwość wypożyczyć rakietkę do gry w badmintona.
6. Lotki do gry zapewnia organizator.
7. Organizator zapewnia słodki i wytrawny poczęstunek oraz napoje: kawę, herbatę i wodę. 

§10 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników.
2. Każdy z uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w turnieju oraz uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
3. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.
4. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, w którym rozgrywane są zawody.
6. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione podczas turnieju i pozostawione w szatniach.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie oraz prawo do podejmowania ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, a także spraw nieujętych w niniejszym regulaminie.
3. Start w III Mikołajkowym Turnieju Badmintona jest zgodą zawodnika na przetwarzanie jego danych osobowych i publikacji wizerunku w materiałach związanych z Turniejem  (np. sprawozdania z turniejów w prasie i na stronach internetowych, publikacja zdjęć z wizerunkiem uczestników turnieju publikacja wyników zawodów, publikacja nagrań video – wszystko w ramach popularyzacji dyscypliny badmintona w naszym regionie).
4. Koszty organizacji Turnieju ponosi organizator.
5. Wszelkie koszty związane z przejazdem pokrywają zainteresowani we własnym zakresie.

P